Tecom d.o.o.

Plasman računara i računarske opreme. Računarski i komunikacijski inženjering.
O. Pobrića b.b., 74260 Tešanj, Bosna i Hercegovina
http://www.te.com.ba
.

Sva prava zadržana. © 2011-2013 Navedi.me