Stalni sudski tumač za slovenski jezik

Prevođenje svih spesimena sa slovenskog jezika na srpski, hrvatski, bosanski jezik i obrnuto.
Maršala Tita 23, 75270 Živinice, Bosna i Hercegovina

Prevodi engleski, španski, italijanski

Prevodi svih vrsta tekstova i dokumenata sa i na engleski, španski i italijanski jezik. Overa sudskog tumača.
Kraljice Natalije 21, 11000 Beograd, Srbija

Samostalni prevodilac Ljiljana Krstić

Prevođenje dokumenata sa/na engleski jezik. Stručni prevodi sa francuskog i italijanskog na srpski jezik. Venčanja, konferencije.
Čelebićka 3/2/29, 11090 Beograd, Srbija

Abc Prevodi - prevodilačka agencija

Prevod svih vrsta tekstova sa svih svetskih jezika. Korektura i lektura, overa sudskih tumača.
Balkanska 18, 11000 Beograd, Srbija
http://www.abcprevodi.co.rs

Eurolang

Prevodilačka agencija, stručni prevodi, prevodi sa overom sudskih tumača. Simultano i konsekutivno prevođenje.
Francuska 16a, 11000 Beograd, Srbija
http://www.eurolang.rs

Eduka Centar

Kursevi za učenje 32 jezika. Sve vrste prevođenja sa/na 36 jezika. Priprema za prijemne ispite i dodatni časovi. Kongresni centar.
Mite Ružića 1, 21000 Novi Sad, Srbija
http://www.eduka-centar.com

Rus 011 - Stručni prevodi ruskog jezika

Prevođenje ruskog jezika, pismeni i usmeni prevodi. Konsikutivni, simultani, sudski tumač.
Svetozara Zorića 29a, 11000 Beograd, Srbija
http://www.rus011.com

Publica Language Studio

Prevodi svih vrsta poslovnih dokumenata. Pismeno i usmeno prevođenje, lektorisanje, transkripcija i unos podataka.
Draže Pavlovića b.b., 11000 Beograd, Srbija
http://www.publica.biz

4U - agencija za podučavanje

Online kursevi engleskog jezika, standardni kursevi za sve nivoe i priprema za međunarodne sertifikate u prostorijama škole.
Skerlićeva 33, 21000 Novi Sad, Srbija
http://www.english4utoo.com

Presto centar d.o.o.

Škola stranih jezika, prevoditeljske usluge.
Mašićeva 3a, 10000 Zagreb, Hrvatska
http://www.presto.hr

Sudski tumač i prevodilac za francuski jezik - Maja Maksimović

Stručni i overeni prevodi dokumenata iz svih oblasti sa francuskog na srpski jezik i obrnuto. Prevodi za potrebe ambasada.
Sime Igumanova 18, 11118 Beograd, Srbija
http://www.french-interpreter.biz/

Agencija za prevođenje Globus

Pismeno i usmeno prevođenje i lektorisanje. Sudski tumači.
Nerkeza Smailagića 4, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
http://www.globusprevodioci.com

Sudski tumač za engleski jezik

Prevođenje i overa, sudski tumač za engleski jezik.
Bulevar oslobođenja 68, 21000 Novi Sad, Srbija

Stalni sudski tumač za engleski i francuski jezik - Mediha Slatina

Pismeno prevođenje s ovjerom ili bez, sa engleskog i francuskog jezika. Usmeno prevođenje, simultano, konsekutivno, chuchotage.
Safeta Ahmetspahića 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
http://goo.gl/eF58Qc

Deutsch

Prevođenje tekstova iz svih oblasti sa i na nemački jezik. Svi vidovi poslovne komunikacije.
Stefanova 3, 85340 Herceg Novi, Crna Gora

Sudski tumač za engleski jezik - Bijeljina

Prevodi svih vrsta tekstova i dokumenata. Ovjera dokumenata.
Ive Andrića b.b., 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina

Horizont II

Prevodilaštvo: nemački, engleski, bugarski, italijanski jezik.
Lukijana Mušickog br. 11a, 21000 Novi Sad, Srbija

Haj-Tek Prevodi

Prevodi stručnih tekstova, uputstava za upotrebu, brošura proizvođača, tehničke dokumentacije sa engleskog jezika.
Dunavska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija
http://haj-tek-prevodi.blogspot.com/

SCAN - agencija za edukaciju i prevodilačke usluge

Prevodilačke usluge, kursevi stranih jezika, edukacija odraslih, seminari, psihološko savetovalište.
Vuka Karađžića br. 30, 14000 Valjevo, Srbija
http://www.scan.rs

Agencija za prevođenje Worldwide

Renomirana prevodilačka agencija. Pismeni i usmeni prevodi, sudski tumač, redaktura, lektura, korektura.
Bulevar Mihajla Pupina br. 6, 11070 Beograd, Srbija
http://www.worldwide.rs
.

Sva prava zadržana. © 2011-2013 Navedi.me