Kombinat aluminijuma A.D. Podgorica

Proizvodnja aluminijuma. Vodeći industrijski gigant u Crnoj Gori.
Dajbabe b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora
http://www.kap.me

Rudnici boksita A.D.

Rudarstvo, eksploatacija i prerada boksita.
Nikšić, 81402 Bulevar 13. jul, Crna Gora
http://www.ceacgroup.com
.

Sva prava zadržana. © 2011-2013 Navedi.me