Geoprojekt - Inžinjering

Geološko istražno bušenje terena, izrada geomehaničkih, inženjersko geoloških i hidrogeoloških elaborata.
Branka Krsmanovića 15/15, 18000 Niš, Srbija

Dukat d.o.o.

Prerada kalcijum karbonata mlevenjem. Mikronizacija.
Horgoški put 158, 24413 Palić, Srbija
http://www.dukatdoo.com

Geo TerraInženjering

Geotehnička istraživanja za potrebe definisanja uslova izgradnje objekata niskogradnje i visokogradnje.
Danila Lekića Španca 4/16, 11000 Beograd, Srbija

GT Inženjering

Biro za geotehnička istraživanja i ispitivanja terena. Izrada geomehaničkih i geotehničkih elaborata.
Gospodar Jevremova br. 46, 11000 Beograd, Srbija
http://www.gtinzenjering.rs

CNTG d.o.o.

Centar za nedestruktivna testiranja i geofiziku.
Mokroluška 86, 11000 Beograd, Srbija

Agencija za geološka istraživanja Geoexplorer

Agencija za geotehnička istraživanja i ispitivanja terena. Izrada geomehaničkih i geotehničkih elaborata.
Poručnika Spasića i Mašere br. 16, 11000 Beograd, Srbija
http://geoexplorer.weebly.com
.

Sva prava zadržana. © 2011-2013 Navedi.me